Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTSWEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outswear


Nepravidelné sloveso a minulý čas outswear

Infinitív

outswear

Minulý čas

outswore

Príčastie minulé

outswornSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

swear

[sweə]

swore

[swɔː]

sworn

[swɔːn]
Nepravidelné slovesá