Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTSWIM | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outswim


Nepravidelné sloveso a minulý čas outswim

Infinitív

outswim

Minulý čas

outswam

outswum *

Príčastie minulé

outswum* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

swim

[swɪm]

swam
swum

[swæm]
[swʌm]

swum

[swʌm]
Nepravidelné slovesá