Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTTELL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outtell


Nepravidelné sloveso a minulý čas outtell **

Infinitív

outtell **

Minulý čas

outtold

outtelled *

Príčastie minulé

outtold

outtelled ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Nepravidelné slovesá