Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTTHINK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outthink


Nepravidelné sloveso a minulý čas outthink

Infinitív

outthink

Minulý čas

outthought

outthinked *

Príčastie minulé

outthought

outthinked ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

think

[θɪŋk]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]
Nepravidelné slovesá