Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTTHROW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outthrow


Nepravidelné sloveso a minulý čas outthrow

Infinitív

outthrow

Minulý čas

outthrew

outthrowed *

Príčastie minulé

outthrew

outthrowed ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

throw

[θrəʊ]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]
Nepravidelné slovesá