Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTTHRUST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outthrust


Nepravidelné sloveso a minulý čas outthrust

Infinitív

outthrust

Minulý čas

outthrust

outthrusted *

Príčastie minulé

outthrust

outthrusted ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

thrust

[θrʌst]

thrust
thrusted

[θrʌst]
[θrʌstid]

thrust
thrusted

[θrʌst]
[θrʌstid]
Nepravidelné slovesá