LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overbreed


Nepravidelné sloveso a minulý čas overbreed


Infinitív

overbreed

Minulý čas

overbred

Príčastie minulé

overbred

   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

breed

[briːd]

bred

[bred]

bred

[bred]
Nepravidelné slovesá