Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERCLOTHE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overclothe


Nepravidelné sloveso a minulý čas overclothe

Infinitív

overclothe

Minulý čas

overclad

overclothed

Príčastie minulé

overclad

overclothedSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

clothe

[kləʊð]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]
Nepravidelné slovesá