Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERGET ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overget


Nepravidelné sloveso a minulý čas overget **

Infinitív

overget **

Minulý čas

overgot

overgat *

Príčastie minulé

overgot

overgotten* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]
Nepravidelné slovesá