Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERGO ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overgo


Nepravidelné sloveso a minulý čas overgo **

Infinitív

overgo **

Minulý čas

overwent

Príčastie minulé

overgone** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]
Nepravidelné slovesá