Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERLEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overlearn


Nepravidelné sloveso a minulý čas overlearn

Infinitív

overlearn

Minulý čas

overlearned

overlearnt

Príčastie minulé

overlearned

overlearntSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]
Nepravidelné slovesá