LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overshake


Nepravidelné sloveso a minulý čas overshake

Infinitív

overshake

Minulý čas

overshook

overshaked *

Príčastie minulé

overshaken

overshaken ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch


   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

shake

[ʃeɪk]

shook
shaked

[ʃʊk]
[ʃeɪkd]

shaken
shaked
shook

[ˈʃeɪkən]
[ˈʃeɪkəd]
[ʃʊk
Nepravidelné slovesá