Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERSPILL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overspill


Nepravidelné sloveso a minulý čas overspill

Infinitív

overspill

Minulý čas

overspilled

overspilt *

Príčastie minulé

overspilled

overspilt ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

spill

[spɪl]

spilled
spilt

[spɪld]
[spɪlt]

spilled
spilt

[spɪld]
[spɪlt]
Nepravidelné slovesá