Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERSTAND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overstand


Nepravidelné sloveso a minulý čas overstand

Infinitív

overstand

Minulý čas

overstood

Príčastie minulé

overstood

overstanden ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]
Nepravidelné slovesá