Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERSTRING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overstring


Nepravidelné sloveso a minulý čas overstring

Infinitív

overstring

Minulý čas

overstrung

overstringed *

Príčastie minulé

overstrung

overstringed ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

string

[strɪŋ]

strung
stringed

[strʌŋ]
[strɪŋd]

strung
stringed

[strʌŋ]
[strɪŋd]
Nepravidelné slovesá