Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas PROOFREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  proofread


Nepravidelné sloveso a minulý čas proofread

Infinitív

proofread

Minulý čas

proofread

Príčastie minulé

proofread

proofreaden ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Nepravidelné slovesá