Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas PROVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  prove


Nepravidelné sloveso a minulý čas prove

B1 Preklad: dokázať

Infinitív

prove

[pruːv]

Minulý čas

proved

[pruːvd]

Príčastie minulé

proved

proven

[pruːvd]
[ˈpruːvn]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

reprove

[rɪˈpruːv]

reproved

[rɪˈpruːvd]

reproved
reproven

[ripruːvd]
[riˈpruːvn]

Časovanie nepravidelného slovesa [prove]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
prove 
you
prove 
he/she/it
proves 
we
prove 
you
prove 
they
prove 

Prítomný priebehový

I
am proving 
you
are proving 
he/she/it
is proving 
we
are proving 
you
are proving 
they
are proving 

Minulý čas

I
proved 
you
proved 
he/she/it
proved 
we
proved 
you
proved 
they
proved 

Minulý priebehový

I
was proving 
you
were proving 
he/she/it
was proving 
we
were proving 
you
were proving 
they
were proving 

Predrítomný čas

I
have proved 
you
have proved 
he/she/it
has proved 
we
have proved 
you
have proved 
they
have proved 

Predprítomný čas priebehový

I
have been proving 
you
have been proving 
he/she/it
has been proving 
we
have been proving 
you
have been proving 
they
have been proving 

Predminulý

I
had proved 
you
had proved 
he/she/it
had proved 
we
had proved 
you
had proved 
they
had proved 

Predminulý priebehový

I
had been proving 
you
had been proving 
he/she/it
had been proving 
we
had been proving 
you
had been proving 
they
had been proving 

Budúce

I
will prove 
you
will prove 
he/she/it
will prove 
we
will prove 
you
will prove 
they
will prove 

Budúce priebehový

I
will be proving 
you
will be proving 
he/she/it
will be proving 
we
will be proving 
you
will be proving 
they
will be proving 

Predbudúci

I
will have proved 
you
will have proved 
he/she/it
will have proved 
we
will have proved 
you
will have proved 
they
will have proved 

Predbudúci priebehový

I
will have been proving 
you
will have been proving 
he/she/it
will have been proving 
we
will have been proving 
you
will have been proving 
they
will have been proving 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [prove]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would prove 
you
would prove 
he/she/it
would prove 
we
would prove 
you
would prove 
they
would prove 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be proving 
you
would be proving 
he/she/it
would be proving 
we
would be proving 
you
would be proving 
they
would be proving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have proved 
you
would have proved 
he/she/it
would have proved 
we
would have proved 
you
would have proved 
they
would have proved 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been proving 
you
would have been proving 
he/she/it
would have been proving 
we
would have been proving 
you
would have been proving 
they
would have been proving 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [prove]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
prove 
you
prove 
he/she/it
prove 
we
prove 
you
prove 
they
prove 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
proved 
you
proved 
he/she/it
proved 
we
proved 
you
proved 
they
proved 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had proved 
you
had proved 
he/she/it
had proved 
we
had proved 
you
had proved 
they
had proved 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [prove]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
prove 
you
Let´s prove 
he/she/it
prove 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [prove]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
proving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
proved 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá