Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas REWED | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  rewed


Nepravidelné sloveso a minulý čas rewed

Infinitív

rewed

Minulý čas

rewed

rewedded

Príčastie minulé

rewed

reweddedSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

wed

[wed]

wedded
wed

[ˈwedɪd]
[wed]

wedded
wed

[ˈwedɪd]
[wed]
Nepravidelné slovesá