Learniv
▷ Predrítomný čas say | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  say  >  Predrítomný čas


Predrítomný čas say
Preklad: povedať
Nachádzate sa na stránke pre nepravidelné sloveso say


Predrítomný čas

I have saidPredrítomný čas (Present Perfect)

I
have said 
you
have said 
he/she/it
has said 
we
have said 
you
have said 
they
have said 


Infinitív

say

Nepravidelné slovesá