Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SHAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  shave


Nepravidelné sloveso a minulý čas shave

B1 Preklad: holiť (sa)

Infinitív

shave

[ʃeɪv]

Minulý čas

shaved

shove *

[ʃeɪvd]
[ʃəʊv]

Príčastie minulé

shaved

shaven

[ʃeɪvd]
[ʃeɪvn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch

Nepravidelné slovesá