Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SIGHT-READ | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  sight-read


Nepravidelné sloveso a minulý čas sight-read

Infinitív

sight-read

Minulý čas

sight-read

Príčastie minulé

sight-read

sight-readen ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Nepravidelné slovesá