LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  soothsay


Nepravidelné sloveso a minulý čas soothsay

Infinitív

soothsay

Minulý čas

soothsaid

Príčastie minulé

soothsaid

   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Nepravidelné slovesá