Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SOW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  sow


Nepravidelné sloveso a minulý čas sow

C1 Preklad: siať

Infinitív

sow

[səʊ]

Minulý čas

sowed

sew *

[səʊd]
[səʊ]

Príčastie minulé

sowed

sown

[səʊd]
[səʊn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [sow]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
sow 
you
sow 
he/she/it
sows 
we
sow 
you
sow 
they
sow 

Prítomný priebehový

I
am sowing 
you
are sowing 
he/she/it
is sowing 
we
are sowing 
you
are sowing 
they
are sowing 

Minulý čas

I
sowed 
you
sowed 
he/she/it
sowed 
we
sowed 
you
sowed 
they
sowed 

Minulý priebehový

I
was sowing 
you
were sowing 
he/she/it
was sowing 
we
were sowing 
you
were sowing 
they
were sowing 

Predrítomný čas

I
have sown; sowed 
you
have sown; sowed 
he/she/it
has sown; sowed 
we
have sown; sowed 
you
have sown; sowed 
they
have sown; sowed 

Predprítomný čas priebehový

I
have been sowing 
you
have been sowing 
he/she/it
has been sowing 
we
have been sowing 
you
have been sowing 
they
have been sowing 

Predminulý

I
had sown; sowed 
you
had sown; sowed 
he/she/it
had sown; sowed 
we
had sown; sowed 
you
had sown; sowed 
they
had sown; sowed 

Predminulý priebehový

I
had been sowing 
you
had been sowing 
he/she/it
had been sowing 
we
had been sowing 
you
had been sowing 
they
had been sowing 

Budúce

I
will sow 
you
will sow 
he/she/it
will sow 
we
will sow 
you
will sow 
they
will sow 

Budúce priebehový

I
will be sowing 
you
will be sowing 
he/she/it
will be sowing 
we
will be sowing 
you
will be sowing 
they
will be sowing 

Predbudúci

I
will have sown; sowed 
you
will have sown; sowed 
he/she/it
will have sown; sowed 
we
will have sown; sowed 
you
will have sown; sowed 
they
will have sown; sowed 

Predbudúci priebehový

I
will have been sowing 
you
will have been sowing 
he/she/it
will have been sowing 
we
will have been sowing 
you
will have been sowing 
they
will have been sowing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [sow]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would sow 
you
would sow 
he/she/it
would sow 
we
would sow 
you
would sow 
they
would sow 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be sowing 
you
would be sowing 
he/she/it
would be sowing 
we
would be sowing 
you
would be sowing 
they
would be sowing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sown; sowed 
you
would have sown; sowed 
he/she/it
would have sown; sowed 
we
would have sown; sowed 
you
would have sown; sowed 
they
would have sown; sowed 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been sowing 
you
would have been sowing 
he/she/it
would have been sowing 
we
would have been sowing 
you
would have been sowing 
they
would have been sowing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [sow]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
sow 
you
sow 
he/she/it
sow 
we
sow 
you
sow 
they
sow 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
sowed 
you
sowed 
he/she/it
sowed 
we
sowed 
you
sowed 
they
sowed 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sown; sowed 
you
had sown; sowed 
he/she/it
had sown; sowed 
we
had sown; sowed 
you
had sown; sowed 
they
had sown; sowed 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [sow]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
sow 
you
Let´s sow 
he/she/it
sow 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [sow]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
sowing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
sown; sowed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá