Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas STARVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  starve


Nepravidelné sloveso a minulý čas starve

C1

Infinitív

starve

Minulý čas

starved

starf *

storve *

Príčastie minulé

starved

storven ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch

Nepravidelné slovesá