Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  swink


Nepravidelné sloveso a minulý čas swink **

Infinitív

swink **

Minulý čas

swank

swonk

swinkt *

swinked

Príčastie minulé

swunk

swunken

swonken

swinkt *

swinked* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

forswank
forswonk

forswunk
forswunken

toswank

toswunk
toswunken
Nepravidelné slovesá