Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas TEST-DRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  test-drive


Nepravidelné sloveso a minulý čas test-drive

Infinitív

test-drive

Minulý čas

test-drove

test-drave *

Príčastie minulé

test-driven* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

drive

[draɪv]

drove
drave

[drəʊv]
[dræv]

driven

[ˈdrɪvn]
Nepravidelné slovesá