Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas TEST-FLY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  test-fly


Nepravidelné sloveso a minulý čas test-fly

Infinitív

test-fly

Minulý čas

test-flew

Príčastie minulé

test-flownSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

fly

[flaɪ]

flew

[fluː]

flown

[fləʊn]
Nepravidelné slovesá