Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNDEREAT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  undereat


Nepravidelné sloveso a minulý čas undereat

Infinitív

undereat

Minulý čas

underate

underet *

Príčastie minulé

undereaten* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

eat

[iːt]

ate

[et]
[eɪt]

eaten

[i:tn]
Nepravidelné slovesá