Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNDERLET ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  underlet


Nepravidelné sloveso a minulý čas underlet **

Infinitív

underlet **

Minulý čas

underlet

underleet *

Príčastie minulé

underlet

underletten ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

let

[let]

let
leet

[let]
[liːt]

let
letten

[let]
[liːtn]
Nepravidelné slovesá