Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNDERPUT ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  underput


Nepravidelné sloveso a minulý čas underput **

Infinitív

underput **

Minulý čas

underput

Príčastie minulé

underput

underputten ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

put

[pʊt]

put

[pʊt]

put
putten

[pʊt]
[pʊtn]
Nepravidelné slovesá