Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UPCAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  upcast


Nepravidelné sloveso a minulý čas upcast

Infinitív

upcast

Minulý čas

upcast

Príčastie minulé

upcastSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
Nepravidelné slovesá