Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UPTEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  uptear


Nepravidelné sloveso a minulý čas uptear

Infinitív

uptear

Minulý čas

uptore

Príčastie minulé

uptornSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

tear

[tɛə]

tore

[tɔː]

torn

[tɔːn]
Nepravidelné slovesá