Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UPTHROW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  upthrow


Nepravidelné sloveso a minulý čas upthrow

Infinitív

upthrow

Minulý čas

upthrew

upthrowed *

Príčastie minulé

upthrew

upthrowed ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

throw

[θrəʊ]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]
Nepravidelné slovesá