Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  withdraw


Nepravidelné sloveso a minulý čas:

withdraw

Preklad: odvolať

Infinitív

withdraw

[wɪðˈdrɔː]

Minulý čas

withdrew

[wɪðˈdruː]

Príčastie minulé

withdrawn

[wɪðˈdrɔːn]Časovanie nepravidelného slovesa [withdraw]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný (Present)

I
withdraw 
you
withdraw 
he/she/it
withdraws 
we
withdraw 
you
withdraw 
they
withdraw 

Prítomný priebehový (Present continuous)

I
am withdrawing 
you
are withdrawing 
he/she/it
is withdrawing 
we
are withdrawing 
you
are withdrawing 
they
are withdrawing 

Minulý (Simple past)

I
withdrew 
you
withdrew 
he/she/it
withdrew 
we
withdrew 
you
withdrew 
they
withdrew 

Minulý priebehový (Past continuous)

I
was withdrawing 
you
were withdrawing 
he/she/it
was withdrawing 
we
were withdrawing 
you
were withdrawing 
they
were withdrawing 

Predrítomný čas (Present perfect)

I
have withdrawn 
you
have withdrawn 
he/she/it
has withdrawn 
we
have withdrawn 
you
have withdrawn 
they
have withdrawn 

Predprítomný čas priebehový (Present perfect continuous)

I
have been withdrawing 
you
have been withdrawing 
he/she/it
has been withdrawing 
we
have been withdrawing 
you
have been withdrawing 
they
have been withdrawing 

Predminulý (Past perfect)

I
had withdrawn 
you
had withdrawn 
he/she/it
had withdrawn 
we
had withdrawn 
you
had withdrawn 
they
had withdrawn 

Predminulý priebehový (Past perfect continuous)

I
had been withdrawing 
you
had been withdrawing 
he/she/it
had been withdrawing 
we
had been withdrawing 
you
had been withdrawing 
they
had been withdrawing 

Budúce (Future)

I
will withdraw 
you
will withdraw 
he/she/it
will withdraw 
we
will withdraw 
you
will withdraw 
they
will withdraw 

Budúce priebehový (Future continuous)

I
will be withdrawing 
you
will be withdrawing 
he/she/it
will be withdrawing 
we
will be withdrawing 
you
will be withdrawing 
they
will be withdrawing 

Predbudúci (Future perfect)

I
will have withdrawn 
you
will have withdrawn 
he/she/it
will have withdrawn 
we
will have withdrawn 
you
will have withdrawn 
they
will have withdrawn 

Predbudúci priebehový (Future perfect continuous)

I
will have been withdrawing 
you
will have been withdrawing 
he/she/it
will have been withdrawing 
we
will have been withdrawing 
you
will have been withdrawing 
they
will have been withdrawing 

Podmieňovací spôsob (Conditional) nepravidelného slovesa [withdraw]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný (Conditional present)

I
would withdraw 
you
would withdraw 
he/she/it
would withdraw 
we
would withdraw 
you
would withdraw 
they
would withdraw 

Kondicionál prítomný priebehový (Conditional present progressive)

I
would be withdrawing 
you
would be withdrawing 
he/she/it
would be withdrawing 
we
would be withdrawing 
you
would be withdrawing 
they
would be withdrawing 

Kondicionál minulý (Conditional perfect)

I
would have withdrawn 
you
would have withdrawn 
he/she/it
would have withdrawn 
we
would have withdrawn 
you
would have withdrawn 
they
would have withdrawn 

Kondicionál minulý priebehový (Conditional perfect progressive)

I
would have been withdrawing 
you
would have been withdrawing 
he/she/it
would have been withdrawing 
we
would have been withdrawing 
you
would have been withdrawing 
they
would have been withdrawing 

Konjunktív (Subjunktiv) nepravidelného slovesa [withdraw]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný (Present subjunctive)

I
withdraw 
you
withdraw 
he/she/it
withdraw 
we
withdraw 
you
withdraw 
they
withdraw 

Konjunktív minulý (Past subjunctive)

I
withdrew 
you
withdrew 
he/she/it
withdrew 
we
withdrew 
you
withdrew 
they
withdrew 

Konjunktív predprítomný (Past perfect subjunctive)

I
had withdrawn 
you
had withdrawn 
he/she/it
had withdrawn 
we
had withdrawn 
you
had withdrawn 
they
had withdrawn 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) nepravidelného slovesa [withdraw]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob (Imperatív)

I
withdraw 
you
Let´s withdraw 
he/she/it
withdraw 
we
 
you
 
they
 

Príčastie (participle) nepravidelného slovesa [withdraw]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné (Present participle)

I
withdrawing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie (Past participle)

I
withdrawn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá