LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  withsay


Nepravidelné sloveso a minulý čas withsay


Infinitív

withsay

Minulý čas

withsaid

Príčastie minulé

withsaid

   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Nepravidelné slovesá