Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas WITHSTAND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  withstand


Nepravidelné sloveso a minulý čas withstand

C2 Preklad: odolať

Infinitív

withstand

[wɪðˈstænd]

Minulý čas

withstood

[wɪðˈstʊd]

Príčastie minulé

withstood

withstanden *

[wɪðˈstʊd]
[wɪðˈstændid]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]


Časovanie nepravidelného slovesa [withstand]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
withstand 
you
withstand 
he/she/it
withstands 
we
withstand 
you
withstand 
they
withstand 

Prítomný priebehový

I
am withstanding 
you
are withstanding 
he/she/it
is withstanding 
we
are withstanding 
you
are withstanding 
they
are withstanding 

Minulý čas

I
withstood 
you
withstood 
he/she/it
withstood 
we
withstood 
you
withstood 
they
withstood 

Minulý priebehový

I
was withstanding 
you
were withstanding 
he/she/it
was withstanding 
we
were withstanding 
you
were withstanding 
they
were withstanding 

Predrítomný čas

I
have withstood 
you
have withstood 
he/she/it
has withstood 
we
have withstood 
you
have withstood 
they
have withstood 

Predprítomný čas priebehový

I
have been withstanding 
you
have been withstanding 
he/she/it
has been withstanding 
we
have been withstanding 
you
have been withstanding 
they
have been withstanding 

Predminulý

I
had withstood 
you
had withstood 
he/she/it
had withstood 
we
had withstood 
you
had withstood 
they
had withstood 

Predminulý priebehový

I
had been withstanding 
you
had been withstanding 
he/she/it
had been withstanding 
we
had been withstanding 
you
had been withstanding 
they
had been withstanding 

Budúce

I
will withstand 
you
will withstand 
he/she/it
will withstand 
we
will withstand 
you
will withstand 
they
will withstand 

Budúce priebehový

I
will be withstanding 
you
will be withstanding 
he/she/it
will be withstanding 
we
will be withstanding 
you
will be withstanding 
they
will be withstanding 

Predbudúci

I
will have withstood 
you
will have withstood 
he/she/it
will have withstood 
we
will have withstood 
you
will have withstood 
they
will have withstood 

Predbudúci priebehový

I
will have been withstanding 
you
will have been withstanding 
he/she/it
will have been withstanding 
we
will have been withstanding 
you
will have been withstanding 
they
will have been withstanding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [withstand]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would withstand 
you
would withstand 
he/she/it
would withstand 
we
would withstand 
you
would withstand 
they
would withstand 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be withstanding 
you
would be withstanding 
he/she/it
would be withstanding 
we
would be withstanding 
you
would be withstanding 
they
would be withstanding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have withstood 
you
would have withstood 
he/she/it
would have withstood 
we
would have withstood 
you
would have withstood 
they
would have withstood 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been withstanding 
you
would have been withstanding 
he/she/it
would have been withstanding 
we
would have been withstanding 
you
would have been withstanding 
they
would have been withstanding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [withstand]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
withstand 
you
withstand 
he/she/it
withstand 
we
withstand 
you
withstand 
they
withstand 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
withstood 
you
withstood 
he/she/it
withstood 
we
withstood 
you
withstood 
they
withstood 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had withstood 
you
had withstood 
he/she/it
had withstood 
we
had withstood 
you
had withstood 
they
had withstood 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [withstand]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
withstand 
you
Let´s withstand 
he/she/it
withstand 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [withstand]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
withstanding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
withstood 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá