Learniv
▷ Anglické nepravidelné slovesá | Learniv.com
learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá

Anglické nepravidelné slovesá

abided / abode *
abided / abidden *
zotrvať
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
zostúpiť, pristáť
arose
arisen
povstať, vzniknúť
awoke / awaked *
awoken / awaked *
zobudiť (sa)
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Hľadáte konkrétny nepravidelné sloveso?

Začať so štúdiom nepravidelných slovies:
Náhodná voľba

pravidelné slovesá & Anglické nepravidelné slovesá