learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá

Anglické nepravidelné slovesá


Notice: Undefined index: nejcasteji_pouzivana_slovesa in /home/users/learnivcom/learniv.com/web/index-hp-aj.php on line 301

abided / abode *
abided / abidden *
zotrvať
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
zostúpiť, pristáť
arose
arisen
povstať, vzniknúť
awoke / awaked *
awoken / awaked *
zobudiť (sa)
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Hľadáte konkrétny nepravidelné sloveso?

Nepravidelné slovesá


abide - zotrvať abuy ** - ache / ake * - acknow ** - adraw** - alight - zostúpiť, pristáť arise - povstať, vzniknúť awake - zobudiť (sa) babysit - backlight - backslide - bake - be / am / is / are - byť bear - niesť, rodiť beat - biť, tĺcť become - stať sa bedo / bedoes - bedraw - bedream - bedrive - bedwell - befall - befight - beget - begin - začať bego ** - behear - behold - zbadať beken ** - beknit - belay - belead ** - beleap - beleave - bend - ohýbať (sa) bequeath - bereave - besee - beseech - beseek - beset - beshine ** - bespeak - bespread - bestrew - bestride - bet - staviť (sa) betake - betee - betide - beware - beweep - bid - prihadzovať v dražbe bid - bind - viazať bite - hrýzť bleed - krvácať blend - bless - blow - fúkať bottle-feed - break - lámať breastfeed - breed - plodiť, chovať bring - priniesť broadcast - visielať rozhlasom browbeat - build - stavať, budovať burn - horieť, páliť burst - prasknúť bust - buy - kúpiť can - cast - hádzať, odliať catch - chytiť chide - choose - zvoliť, vybrať si clap - clearcut - cleave - climb - cling - priľnúť clothe - obliekať comb - come - prísť cost - stáť (peniaze) cowrite - creep - liezť, plaziť sa crosscut - crow - cut - rezať dare - deal - jednať dig - kopať ding - dive - potápať sa do / does - robiť, činiť dow - downcast - downdraw - drag - draw - kresliť, tiahnuť dream - snívať dress - drink - piť drive - šoférovať dwell - bývať, zdržiavať sa earn - eat - jesť fall - padať feed - kŕmiť, živiť feel - cítíť (sa) fight - bojovať find - nájsť, nachádzať fit - hodiť sa, prispôsobiť sa flee - utiecť fling - hodiť, vrhať fly - letieť forbear - forbid - zakázať force-feed - forcut ** - fordo / fordoes ** - forecast - predpovedať forefeel - forego - forehear - foreken ** - foreknow - forelay ** - forelie ** - foreread - forerun ** - foresee - predvídať foreshow - forespeak ** - foretell - predpovedať forfret - forget - zabudnúť forgive - odpustiť forgo - forlay ** - forleave - forlend ** - forlese ** - forlet ** - forlie ** - forsake - opustiť forsay ** - forshape * * - forspeak ** - forspend ** - forspread - forstand - forswear - forswink ** - fortee - forthcome - forthlead ** - forthleap - forthtell - forwear ** - freeze - mrznúť fret - frostbite - omrznúť gainsay ** - get - dostať ghostwrite - gird - give - dať glide - go - ísť grave ** - green-light - grind - mlieť, obrúsiť grow - rásť hamstring - hand-feed - hand-knit - handset - handsew - handspring - handwrite - písať rukou hang - visieť, zavesiť have / has - mať hear - počuť heave - help - hew - hide - schovať (sa) hit - udrieť hoist - hold - držať housesit - hurt - zraniť inbreed - inhold - inlay - vkladať inlead - input - vložiť, zapísať inset - intake - interbreed - intercut - interlay - interweave - keep - držať, mať ken ** - kneel - kľačať knit - pliesť know - vedieť, poznať lade - laugh - lay - položiť lead - viesť lean - nakláňať sa leap - skákať learn - učiť sa leave - opustiť, zanechať lend - požičať let - nechať lie - ležať light - rozsvietiť lipread - lose - stratiť make - robiť may - mean - mieniť meet - stretnúť, poznať melt - misbear ** - misbecome - misbefall ** - misbeget - miscast - mischoose - misdeal - misdo / misdoes - misfall ** - misfeed - misfit - misget - misgive - mishear - mishit - mishold - miskeep - misken - misknow - mislay - mislead - zviesť, klamať mislearn - misread - missay - missee - missend - misset - misshape - misshoot - misspeak - misspell - misspend - mistake - pomýliť sa mistell - misthrow - misunderstand - ne(po)rozumieť miswed - miswrite - mix - mow - must - naysay ** - offlead - offset - onlay - onlead - ought - outbid - outbreak - outdo / outdoes - outdraw - outdrink - outdwell - outeat - outfall - outfight - outfly - outgrow - outhear - outken - outlay - outlead - outleap - output - outride - outrun - outsell - outshine - outspend - outspin - outspread - outstride - outstrive - outswear - outswim - outtell ** - outthink - outthrow - outthrust - outwear - overbear - overbeat - overbend - overbid - overblow - overbreed - overbuild - overbuy - overcast - overclothe - overcome - overdo / overdoes - overdraw - prečerpať úver overdrink - overdrive - overeat - overfeed - overfly - overget ** - overgive - overgo ** - overgrow - overhang - overhear - započuť overhit - overkeep - overlade - overlay - overlead - overleap - overlearn - overleave - overlie - overpay - override - overrun - oversee - oversell - overset - oversew - overshake - overshine - overshoot - overshrink - oversleep - overslide - overslip - overspend - overspill - overspread - overstand - overstrew - overstride - overstrike - overstring - overstrive - overswing - overtake - predstihnúť, prekvapiť overthrow - overwear - overwet - overwork - overwrite - partake - pay - platiť pen - plead - podcast - precast - prepay - preset - prednastaviť proofread - prove - dokázať put - dať, položiť queath ** / quethe ** - quick-freeze - quit - ukončiť, opustiť re-lay - reach - read - čítať reave ** - rebid - rebreak - rebuild - recast - recut - redeal - redo / redoes - redraw - refind - refreeze - regrow - rehear - relearn - relight - remake - rend - repay - reprove - pokárhať, haniť reread - rerun - resell - resend - reset - reshoe - reshoot - reshow - reshut - resing - resit - retake - retell - rethink - retread - rewed - rewind - rewrite - rid - zbaviť (sa) ride - jazdiť ring - zvoniť rise - vstať rive - run - bežať saw - rezať (pílou) say - povedať see - vidieť seek - hľadať seethe - self-feed - sell - predávať send - poslať set - položiť, nastaviť sew - šiť shake - triasť shall - shape - shave - holiť (sa) shear - strihať shed - zhodiť, prelievať shine - svietiť, žiariť shit - shite - shoe - obuť, okovať shoot - strieľať show - ukázať shred - shrink - zraziť (sa) shrive ** - shut - zatvoriť sight-read - sightsee - simulcast - sing - spievať sink - klesať sit - sedieť slay - zabiť sleep - spať slide - kĺzať (sa) sling - mrštiť slink - kradnúť sa, plaziť sa slip - slit - rozrezať smell - čuchať, páchnuť smite - sneak - zakrádať sa soothsay - sow - siať speak - hovoriť speed - ponáhľať spell - hláskovať spend - utrácať, stráviť (čas) spill - rozliať (sa) spin - priasť spit - pľuvať split - rozštiepiť spoil - skaziť (sa) spoon-feed - spread - rozšíriť spring - skákať stand - stať starve - stave - stay - steal - kradnúť stick - strčiť, lepiť sting - pichnúť stink - zapáchať stretch - strew - stride - kráčať strike - udrieť string - zviazať strip - vyzliecť (sa) strive - usilovať sublet - sunburn - opáliť (sa) swear - prisahať sweat - potiť sa sweep - zametať swell - nadúvať swelt ** - swim - plávať swing - mávať, hojdať sa swink ** - take - vziať teach - vyučovať tear - trhať tee ** - telecast - tell - povdať, rozprávať test-drive - test-fly - think - myslieť thrive - dariť sa throw - hádzať thrust - strčiť, vraziť toswink - tread - šliapať typecast - umbedraw ** - unbend - unbind - unclothe - underbear - underbet - underbid - underbind - underbuild - underbuy - undercast - underclothe - undercut - underdo / underdoes - underdraw - undereat - underfeed - underget - undergird - undergo - podstúpiť undergrow - underhang - underhew ** - underhit - underkeep - underlay - underlead - underlet ** - underlie - underpay - underput ** - underrun - undersee - undersell - undershoot - undersleep - underspread - understand - rozumieť undertake - podniknúť underthrow - underwrite - undo / undoes - unfreeze - unhear - unlay - unlearn - unmake - unweave - unwind - upcast - updraw - upgrow - uphang - upheave - uphold - uplay ** - uplead - uprise - upsell - upset - rozrušiť upstand - upsweep - upswell - uptake ** - uptear - upthrow - vex - rozčuľovať, otravovať wake - zobudiť (sa) wax - waylay - wear - nosiť, mať oblečené weave - tkať webcast - wed - zosobášiť weep - plakať wend - wet - vlhčiť will - win - vyhrať, získať wind - navíjať withdraw - odvolať withgo ** - withhold - zamlčať,odoprieť withsay - withset ** - withsit - withstand - odolať withtake ** - work - worth ** - wreak - wring - žmýkať write - písať writhe -
Začať so štúdiom nepravidelných slovies:
Náhodná voľba

pravidelné slovesá & Anglické nepravidelné slovesá