LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  beken


Nepravidelné sloveso a minulý čas beken **

Infinitív

beken **

Minulý čas

bekenned

bekent

Príčastie minulé

bekenned

bekent** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch


   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

kenned
kent

kenned
kent
Nepravidelné slovesá