LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forspend


Nepravidelné sloveso a minulý čas forspend **

Infinitív

forspend **

Minulý čas

forspent

Príčastie minulé

forspent** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch


   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

spend

[spend]

spent

[spent]

spent

[spent]
Nepravidelné slovesá