Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BESEE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  besee


Nepravidelné sloveso a minulý čas besee

Infinitív

besee

Minulý čas

besaw

Príčastie minulé

beseenSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]
Nepravidelné slovesá