Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BESEEK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  beseek


Nepravidelné sloveso a minulý čas beseek

Infinitív

beseek

Minulý čas

besought

Príčastie minulé

besoughtSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

seek

[siːk]

sought

[sɔːt]

sought

[sɔːt]
Nepravidelné slovesá