Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - KÖNNEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  können

Časovanie slovesa: können


Preklad: moci

Prítomný čas

er kann

Préteritum

er konnte

Perfektum

er hat gekonntČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [können]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
kann 
du
kannst 
er/sie/es
kann 
wir
können 
ihr
könnt 
sie/Sie
können 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
konnte 
du
konntest 
er/sie/es
konnte 
wir
konnten 
ihr
konntet 
sie/Sie
konnten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gekonnt 
du
hast gekonnt 
er/sie/es
hat gekonnt 
wir
haben gekonnt 
ihr
habt gekonnt 
sie/Sie
haben gekonnt 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gekonnt 
du
hattest gekonnt 
er/sie/es
hatte gekonnt 
wir
hatten gekonnt 
ihr
hattet gekonnt 
sie/Sie
hatten gekonnt 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde können 
du
wirst können 
er/sie/es
wird können 
wir
werden können 
ihr
werdet können 
sie/Sie
werden können 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gekonnt haben 
du
wirst gekonnt haben 
er/sie/es
wird gekonnt haben 
wir
werden gekonnt haben 
ihr
werdet gekonnt haben 
sie/Sie
werden gekonnt haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [können]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
könne 
du
könnest 
er/sie/es
könne 
wir
können 
ihr
könnet 
sie/Sie
können 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gekonnt 
du
habest gekonnt 
er/sie/es
habe gekonnt 
wir
haben gekonnt 
ihr
habet gekonnt 
sie/Sie
haben gekonnt 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde können 
du
werdest können 
er/sie/es
werde können 
wir
werden können 
ihr
werdet können 
sie/Sie
werden können 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gekonnt haben 
du
werdest gekonnt haben 
er/sie/es
werde gekonnt haben 
wir
werden gekonnt haben 
ihr
werdet gekonnt haben 
sie/Sie
werden gekonnt haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
könnte 
du
könntest 
er/sie/es
könnte 
wir
könnten 
ihr
könntet 
sie/Sie
könnten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gekonnt 
du
hättest gekonnt 
er/sie/es
hätte gekonnt 
wir
hätten gekonnt 
ihr
hättet gekonnt 
sie/Sie
hätten gekonnt 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde können 
du
würdest können 
er/sie/es
würde können 
wir
würden können 
ihr
würdet können 
sie/Sie
würden können 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gekonnt haben 
du
würdest gekonnt haben 
er/sie/es
würde gekonnt haben 
wir
würden gekonnt haben 
ihr
würdet gekonnt haben 
sie/Sie
würden gekonnt haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [können]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
kann 
ihr
könnt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [können]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
könnend 

Príčastie minulé

ich
gekonnt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina