-->


Časovanie slovesa: fahren


Preklad: jet

prítomný čas

er fährt

Préteritum

er fuhr

perfektum

er ist gefahren

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [fahren]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
fahre 
du
fährst 
er/sie/es
fährt 
wir
fahren 
ihr
fahrt 
sie/Sie
fahren 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
fuhr 
du
fuhrst 
er/sie/es
fuhr 
wir
fuhren 
ihr
fuhrt 
sie/Sie
fuhren 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin gefahren 
du
bist gefahren 
er/sie/es
ist gefahren 
wir
sind gefahren 
ihr
seid gefahren 
sie/Sie
sind gefahren 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
war gefahren 
du
warst gefahren 
er/sie/es
war gefahren 
wir
waren gefahren 
ihr
wart gefahren 
sie/Sie
waren gefahren 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde fahren 
du
wirst fahren 
er/sie/es
wird fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gefahren sein 
du
wirst gefahren sein 
er/sie/es
wird gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [fahren]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
fahre 
du
fahrest 
er/sie/es
fahre 
wir
fahren 
ihr
fahret 
sie/Sie
fahren 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
sei gefahren 
du
seiest gefahren; seist gefahren 
er/sie/es
sei gefahren 
wir
seien gefahren 
ihr
seiet gefahren 
sie/Sie
seien gefahren 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde fahren 
du
werdest fahren 
er/sie/es
werde fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gefahren sein 
du
werdest gefahren sein 
er/sie/es
werde gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
führe 
du
führest; führst 
er/sie/es
führe 
wir
führen 
ihr
führet; führt 
sie/Sie
führen 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
wäre gefahren 
du
wärest gefahren 
er/sie/es
wäre gefahren 
wir
wären gefahren 
ihr
wäret gefahren 
sie/Sie
wären gefahren 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde fahren 
du
würdest fahren 
er/sie/es
würde fahren 
wir
würden fahren 
ihr
würdet fahren 
sie/Sie
würden fahren 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde gefahren sein 
du
würdest gefahren sein 
er/sie/es
würde gefahren sein 
wir
würden gefahren sein 
ihr
würdet gefahren sein 
sie/Sie
würden gefahren sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [fahren]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
fahre; fahr 
ihr
fahrt 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [fahren]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
fahrend 

Príčastie

ich
gefahren 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina