Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - FAHREN | Learniv.com


Časovanie slovesa: fahren


Preklad: jet

Prítomný čas

er fährt

Préteritum

er fuhr

Perfektum

er ist gefahrenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [fahren]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
fahre 
du
fährst 
er/sie/es
fährt 
wir
fahren 
ihr
fahrt 
sie/Sie
fahren 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
fuhr 
du
fuhrst 
er/sie/es
fuhr 
wir
fuhren 
ihr
fuhrt 
sie/Sie
fuhren 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gefahren 
du
bist gefahren 
er/sie/es
ist gefahren 
wir
sind gefahren 
ihr
seid gefahren 
sie/Sie
sind gefahren 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gefahren 
du
warst gefahren 
er/sie/es
war gefahren 
wir
waren gefahren 
ihr
wart gefahren 
sie/Sie
waren gefahren 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde fahren 
du
wirst fahren 
er/sie/es
wird fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gefahren sein 
du
wirst gefahren sein 
er/sie/es
wird gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [fahren]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
fahre 
du
fahrest 
er/sie/es
fahre 
wir
fahren 
ihr
fahret 
sie/Sie
fahren 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gefahren 
du
seiest gefahren; seist gefahren 
er/sie/es
sei gefahren 
wir
seien gefahren 
ihr
seiet gefahren 
sie/Sie
seien gefahren 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fahren 
du
werdest fahren 
er/sie/es
werde fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gefahren sein 
du
werdest gefahren sein 
er/sie/es
werde gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
führe 
du
führest; führst 
er/sie/es
führe 
wir
führen 
ihr
führet; führt 
sie/Sie
führen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gefahren 
du
wärest gefahren 
er/sie/es
wäre gefahren 
wir
wären gefahren 
ihr
wäret gefahren 
sie/Sie
wären gefahren 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fahren 
du
würdest fahren 
er/sie/es
würde fahren 
wir
würden fahren 
ihr
würdet fahren 
sie/Sie
würden fahren 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefahren sein 
du
würdest gefahren sein 
er/sie/es
würde gefahren sein 
wir
würden gefahren sein 
ihr
würdet gefahren sein 
sie/Sie
würden gefahren sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [fahren]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
fahre; fahr 
ihr
fahrt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [fahren]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
fahrend 

Príčastie minulé

ich
gefahren 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina