Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - SEHEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: sehen


Preklad: vidieť

Prítomný čas

er sieht

Préteritum

er sah

Perfektum

er hat gesehenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [sehen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
sehe 
du
siehst 
er/sie/es
sieht 
wir
sehen 
ihr
seht 
sie/Sie
sehen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
sah 
du
sahst 
er/sie/es
sah 
wir
sahen 
ihr
saht 
sie/Sie
sahen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gesehen 
du
hast gesehen 
er/sie/es
hat gesehen 
wir
haben gesehen 
ihr
habt gesehen 
sie/Sie
haben gesehen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gesehen 
du
hattest gesehen 
er/sie/es
hatte gesehen 
wir
hatten gesehen 
ihr
hattet gesehen 
sie/Sie
hatten gesehen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde sehen 
du
wirst sehen 
er/sie/es
wird sehen 
wir
werden sehen 
ihr
werdet sehen 
sie/Sie
werden sehen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gesehen haben 
du
wirst gesehen haben 
er/sie/es
wird gesehen haben 
wir
werden gesehen haben 
ihr
werdet gesehen haben 
sie/Sie
werden gesehen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [sehen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
sehe 
du
sehest 
er/sie/es
sehe 
wir
sehen 
ihr
sehet 
sie/Sie
sehen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gesehen 
du
habest gesehen 
er/sie/es
habe gesehen 
wir
haben gesehen 
ihr
habet gesehen 
sie/Sie
haben gesehen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde sehen 
du
werdest sehen 
er/sie/es
werde sehen 
wir
werden sehen 
ihr
werdet sehen 
sie/Sie
werden sehen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gesehen haben 
du
werdest gesehen haben 
er/sie/es
werde gesehen haben 
wir
werden gesehen haben 
ihr
werdet gesehen haben 
sie/Sie
werden gesehen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
sähe 
du
sähest; sähst 
er/sie/es
sähe 
wir
sähen 
ihr
sähet; säht 
sie/Sie
sähen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gesehen 
du
hättest gesehen 
er/sie/es
hätte gesehen 
wir
hätten gesehen 
ihr
hättet gesehen 
sie/Sie
hätten gesehen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde sehen 
du
würdest sehen 
er/sie/es
würde sehen 
wir
würden sehen 
ihr
würdet sehen 
sie/Sie
würden sehen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gesehen haben 
du
würdest gesehen haben 
er/sie/es
würde gesehen haben 
wir
würden gesehen haben 
ihr
würdet gesehen haben 
sie/Sie
würden gesehen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [sehen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
sieh; siehe 
ihr
seht 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [sehen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
sehend 

Príčastie minulé

ich
gesehen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina