LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overblow


Nepravidelné sloveso a minulý čas overblow

Infinitív

overblow

Minulý čas

overblew

Príčastie minulé

overblown

   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

blow

[bləʊ]

blew

[bluː]

blown

[bləʊn]
Nepravidelné slovesá