Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overdrink


Nepravidelné sloveso a minulý čas overdrink

Infinitív

overdrink

Minulý čas

overdrank

overdrunk *

Príčastie minulé

overdrunk

overdrunk *

overdrank *

overdrinked *

overdrunken *** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
Nepravidelné slovesá