Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas QUIT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  quit


Nepravidelné sloveso a minulý čas quit

B1 Preklad: ukončiť, opustiť

Infinitív

quit

[kwɪt]

Minulý čas

quit

quitted

[kwɪt]
[kwɪtd]

Príčastie minulé

quit

quitted

[kwɪt]
[kwɪtd]

Časovanie nepravidelného slovesa [quit]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
quit 
you
quit 
he/she/it
quits 
we
quit 
you
quit 
they
quit 

Prítomný priebehový

I
am quitting 
you
are quitting 
he/she/it
is quitting 
we
are quitting 
you
are quitting 
they
are quitting 

Minulý čas

I
quitted; quit 
you
quitted; quit 
he/she/it
quitted; quit 
we
quitted; quit 
you
quitted; quit 
they
quitted; quit 

Minulý priebehový

I
was quitting 
you
were quitting 
he/she/it
was quitting 
we
were quitting 
you
were quitting 
they
were quitting 

Predrítomný čas

I
have quitted; quit 
you
have quitted; quit 
he/she/it
has quitted; quit 
we
have quitted; quit 
you
have quitted; quit 
they
have quitted; quit 

Predprítomný čas priebehový

I
have been quitting 
you
have been quitting 
he/she/it
has been quitting 
we
have been quitting 
you
have been quitting 
they
have been quitting 

Predminulý

I
had quitted; quit 
you
had quitted; quit 
he/she/it
had quitted; quit 
we
had quitted; quit 
you
had quitted; quit 
they
had quitted; quit 

Predminulý priebehový

I
had been quitting 
you
had been quitting 
he/she/it
had been quitting 
we
had been quitting 
you
had been quitting 
they
had been quitting 

Budúce

I
will quit 
you
will quit 
he/she/it
will quit 
we
will quit 
you
will quit 
they
will quit 

Budúce priebehový

I
will be quitting 
you
will be quitting 
he/she/it
will be quitting 
we
will be quitting 
you
will be quitting 
they
will be quitting 

Predbudúci

I
will have quitted; quit 
you
will have quitted; quit 
he/she/it
will have quitted; quit 
we
will have quitted; quit 
you
will have quitted; quit 
they
will have quitted; quit 

Predbudúci priebehový

I
will have been quitting 
you
will have been quitting 
he/she/it
will have been quitting 
we
will have been quitting 
you
will have been quitting 
they
will have been quitting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [quit]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would quit 
you
would quit 
he/she/it
would quit 
we
would quit 
you
would quit 
they
would quit 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be quitting 
you
would be quitting 
he/she/it
would be quitting 
we
would be quitting 
you
would be quitting 
they
would be quitting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have quitted; quit 
you
would have quitted; quit 
he/she/it
would have quitted; quit 
we
would have quitted; quit 
you
would have quitted; quit 
they
would have quitted; quit 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been quitting 
you
would have been quitting 
he/she/it
would have been quitting 
we
would have been quitting 
you
would have been quitting 
they
would have been quitting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [quit]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
quit 
you
quit 
he/she/it
quit 
we
quit 
you
quit 
they
quit 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
quitted; quit 
you
quitted; quit 
he/she/it
quitted; quit 
we
quitted; quit 
you
quitted; quit 
they
quitted; quit 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had quitted; quit 
you
had quitted; quit 
he/she/it
had quitted; quit 
we
had quitted; quit 
you
had quitted; quit 
they
had quitted; quit 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [quit]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
quit 
you
Let´s quit 
he/she/it
quit 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [quit]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
quitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
quitted; quit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá