Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas RERUN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  rerun


Nepravidelné sloveso a minulý čas rerun

Infinitív

rerun

Minulý čas

reran

Príčastie minulé

rerunSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

run

[rʌn]

ran

[ræn]

run

[rʌn]
Nepravidelné slovesá