Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas RESHOE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  reshoe


Nepravidelné sloveso a minulý čas reshoe

Infinitív

reshoe

Minulý čas

reshod

reshoed

Príčastie minulé

reshodden

reshod

reshoedSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

shoe

[ʃuː]

shoed
shod

[ʃuːd]
[ʃɒd]

shodden
shoed
shod

[ʃuːdn]
[ʃuːd]
[ʃɒd]
Nepravidelné slovesá