Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SHITE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  shite


Nepravidelné sloveso a minulý čas shite

Infinitív

shite

Minulý čas

shited

shit

Príčastie minulé

shited

shitSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

shit
shitted
shat

shit
shitted
shat
shitten
Nepravidelné slovesá